<a href="ofirmie.html">O firmie</a> | <a href="oferta.html">Oferta</a> | <a href="formularz.html">Formularz</a> | <a href="kontakt.html">Kontakt</a>
Kruel - odzysk, przerób i obrót metalami szlachetnymi

KRUEL Sp. z o.o.
32-500 Chrzanów
ul. Kroczymiech 38d
tel. (032) 627-60-00
fax (032) 627-60-25
e-mail: firma@kruel.pl
kruel@kruel.pl

Kruel - odzysk, przerób i obrót metalami szlachetnymi

"KRUEL" Sp. z o.o. została zarejestrowana w 1989 r.
Zajmujemy się odzyskiem, przerobem i obrotem metalami szlachetnymi.
Spółka w dynamiczny sposób rozwija działalność produkcyjną i handlową. Posiadamy wiele specjalistycznych maszyn i urządzeń.

Kruel - odzysk, przerób i obrót metalami szlachetnymi
Kruel - odzysk, przerób i obrót metalami szlachetnymi
Witamy

"KRUEL" Sp. z o.o. została zarejestrowana 2.11.1989 r. i równocześnie uzyskała koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odzysku, przerobu i obrotu metalami szlachetnymi w tym skup od ludności oraz sprzedaż komisowa. Wykonujemy także analizy metalurgiczne.

Początkowo prowadzono działalność w wynajętych pomieszczeniach a następnie od 1996 r. w wyniku nabycia na własność nieruchomości składającej się z 2 hal produkcyjnych - działalność zlokalizowano w Chrzanowie przy ulicy Kroczymiech 38D.

Spółka ma wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000.

ISO 9001

W posiadaniu Spółki jest wiele specjalistycznych maszyn i urządzeń np.: instalacje do rafinacji metali szlachetnych; walcarki do taśm i blach; ciągarki do drutów i rur; piece indukcyjne do topienia metali, do odlewów ciągłych oraz kokilowych w atmosferze ochronnej lub w próżni; prasa hydrauliczna do wyciskania metali.

Posiadamy również nowoczesne laboratorium wyposażone m.in. w spektrometr rentgenowski firmy Philips oraz twardościomierz firmy Zwick.

Spółka jest otwarta na szeroko pojętą współpracę.

Kruel - odzysk, przerób i obrót metalami szlachetnymi Kruel - odzysk, przerób i obrót metalami szlachetnymi
Hosting Go3.pl